Health Center

دکتر داریوش دلیری

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر داریوش دلیری

دکتر داریوش دلیری

stethoscope Icon

تخصص های دکتر داریوش دلیری

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر داریوش دلیری

آدرس : تهران

تلفن :