دکتر هادی رکنی یزدی

دکتر هادی رکنی یزدی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر هادی رکنی یزدی

دکتر هادی رکنی یزدی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر هادی رکنی یزدی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر هادی رکنی یزدی

آدرس : تهران : بلوار کشاورز- مجتمع بیمارستانی امام خمینی - بخش رادیولوژی

تلفن : 61190000 - 021