Health Center

دکتر منصور فاتحی کهورین

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر منصور فاتحی کهورین

دکتر منصور فاتحی کهورین

stethoscope Icon

تخصص های دکتر منصور فاتحی کهورین

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر منصور فاتحی کهورین

آدرس : تهران : خیابان ولیعصر-نبش توانیر-بیمارستان دی

تلفن :