دکتر مسعود مولوی خراسانی

دکتر مسعود مولوی خراسانی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر مسعود مولوی خراسانی

دکتر مسعود مولوی خراسانی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر مسعود مولوی خراسانی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر مسعود مولوی خراسانی

آدرس : تهران : اکباتان - روبروی دبیرستان شهید عموییان - خیابان طوس غربی

تلفن : 44654998 - 021