دکتر شراره صانعی سیستانی

دکتر شراره صانعی سیستانی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر شراره صانعی سیستانی

دکتر شراره صانعی سیستانی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر شراره صانعی سیستانی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر شراره صانعی سیستانی

آدرس : تهران : زاهدان - خیابان امیرالمومنین 11، ساختمان پزشکان پاستور

تلفن : 33213664 - 021