دکتر محمد رضا عابدینی

دکتر محمد رضا عابدینی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر محمد رضا عابدینی

دکتر محمد رضا عابدینی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر محمد رضا عابدینی

فلوشیپ تصویربرداری مداخله ای (اینترونشنال رادیولوژی) متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر محمد رضا عابدینی

آدرس : تهران : خیابان انقلاب - خیابان ابوریحان - تقاطع شهدای ژاندارمری - شماره 28 - مرکز تصویربرداری پردیس نور سلامت

تلفن : 41943 - 021